DAEŞ merkezinde gündeme gelen suçlar

Türkiye’de DAEŞ davaları bağlamında, Türk ceza hukuku açısından çeşitli suç tipleri gündeme gelebilmektedir. Örnek olarak; Silahlı terör örgütü yöneticiliği/üyeliği (TCK md 314/1-2) Silahlı terör örgütü propagandası (TMK md 7) Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme (TCK md 314/3, TCK md 220/6) Örgüt hiyerarşik yapısına dâhil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme (TCK md 314/3, […]