İDARİ GÖZETİMİN SONLANDIRILMASI BAĞLAMINDA YABANCININ AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN ÖNEMİ

Son dönemde Türkiye’nin artan göç yükü, 8-10 milyon yabancıya ev sahipliği yapıyor oluşu, bu T.C vatandaşı olmayan ‘’yabancı’’ kişilerin yapıp etmeleri, dış dünyada meydana getirdikleri eylemlerin sosyolojik, demografik ve politik boyutları ve de hukukî statülerindeki değişimler bir çok güncel hukuksal problemi de gündeme getirmektedir.Haklarında sınır dışı ve idari gözetim kararı alınan yabancıların ‘’geri gönderme merkezlerine’’ sevk edilmeleri, özgürlüklerinden mahrum edilmeleri […]