Avukat Onur Güler, ceza hukukunun birçok alanında faaliyette bulunmakla birlikte bilhassa örgütlü suçlar, terör suçları (örgüt yöneticiliği/üyeliği, örgüt propagandası etc.) ve cinsel suçlar (cinsel istismar, fuhuş etc.) gibi spesifik cezai konularda uzmanlaşmaktadır. Yine Güler Hukuk Bürosu, istihbarat hukuku alanında da müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Avukat Onur Güler, suç şüphesi ile başlayan soruşturmalarda şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği, kollukta ve sulh ceza hakimliklerinde hukukî yardımda bulunma, asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği gibi çeşitli temsil faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Suçun tipikliğine göre başlatılan soruşturmalar ve açılan kamu davalarında, şüphelinin/sanığın hukuksal durumu ve suçun niteliği belirlendikten sonra davanın Avukat Onur Güler tarafından kabulü halinde, Güler Hukuk Bürosu akademisyen/ceza hukukçusu çözüm ortaklarıyla müvekkillere başarı odaklı hizmet vermektedir.

Müvekkillerin güncel mevzuat konusunda aydınlatılması ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suç ve sair mevzuatta suç/kabahat olarak tanımlanmış fiil ve davranışların muhtemel ihlalleri durumlarına yönelik proaktif/önleyici hukuk hizmeti verilmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok şüpheli/sanık gerçek kişinin müdafiliğini ve birçok tüzel kişinin vekilliğini yürüten Güler Hukuk Bürosu, çözüm odaklı bakış açısıyla müvekkillerine ceza hukuku alanında karşı karşıya kalabilecekleri gerek kişisel gerekse de mal varlıklarına yönelik uğrayabilecekleri yaptırımlara ilişkin öncelikle önleyici olmak üzere, etkin ve hızlı destek sunar.