GÜLER HUKUK BÜROSU’NUN TAVSİYE NİTELİKTEKİ AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (01.01.2022-31.12.2022)

➜Ağır ceza mahkemesinde sanık müdafiliği: kural olarak 40.000 TL, tutuklu iş olup olmadığına ve dava malzemesinin basitliğine ve karmaşıklığına göre serbestçe belirlenir. Somut olaya ve dosyaya göre 17.500 TL’den az olmamak üzere.
➜Asliye ceza mahkemesinde sanık müdafiliği: kural olarak 25.000 TL, tutuklu iş olup olmadığına ve dava malzemesinin basitliğine ve karmaşıklığına göre serbestçe belirlenir. Somut olaya ve dosyaya göre 10.000 TL’den az olmamak üzere.
➜Kollukta şüpheli müdafiliği: kural olarak 10.000 TL, mevcutlu veya ikmalen olup olmadığına ve soruşturma malzemesinin içeriğine göre serbestçe belirlenir. Somut olaya ve dosyaya göre 5.000 TL’den az olmamak üzere.
➜CMK md 141 bağlamında koruma tedbirleri(haksız tutuklama, gözaltı vs.) sebebiyle tazminat davaları: dava neticesinde hükmedilen tazminat miktarının %25’i ve fakat tazminat kalemlerine ve düzeyine göre 5.000 TL’den az olmamak üzere.
➜Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma: cezaevi için en az 2.500 TL, diğer resmî ve özel mekanlarda en az1.500 TL, serbestçe belirlenir.
➜Spesifik bir hukuksal meselede tekil yazılı danışmanlık: kural olarak 2.500 TL, serbestçe belirlenir.
➜Sözleşmeler ve dava dilekçeleri ve benzeri belgelerin hazırlanması: kural olarak 2.500 TL, somut olaya ve dosyaya göre 1.500 TL’den az olmamak üzere.
➜Aile Mahkemelerinde takip edilen davalar için: anlaşmalı boşanma kural olarak 10.000 TL, çekişmeli boşanma 15.000 TL, nişan bozmadan kaynaklı davalar 8.000 TL, serbestçe belirlenir. Somut olaya ve dosyaya göre 6.000 TL’den az olmamak üzere.
➜Türkiye’de oturma, çalışma izni alınması: kural olarak 2.000 dolar, serbestçe belirlenir. Somut olaya ve dosyaya göre 8.000 TL’den az olmamak üzere.
➜Türkiye’ye giriş yasağı kaldırma, sınırdışı işlemlerinin iptali, idari gözetim kararlarına itiraz davaları : kural olarak 2.500 dolar, serbestçe belirlenir. Somut olaya ve dosyaya göre 10.000 TL’den az olmamak üzere.
➜Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru: kural olarak 15.000 TL, serbestçe belirlenir. Somut olaya ve dosyaya göre 8.000 TL’den az olmamak üzere.
Güler Hukuk Bürosu, genel olarak hukukî yardımlarda ve danışmanlık hizmetlerinde işin niteliği ve emek-zaman dengesine göre Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın çıkarmış olduğu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre bir fiyat belirleme hakkını da saklı tutar. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-20.htm)
Saygılarımızla.
AVUKAT ONUR GÜLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir