Avukat Onur Güler, hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin idari davalar, idari para cezalarına itiraz, idari sözleşmelerden doğan davalar, vergi uyuşmazlıklarında uzlaşma, vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü, vergi suç ve cezaları gibi idare hukuku ihtilaflarında da müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere idare mevzuatından kaynaklı ihtilaflarda, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hakları ihlal edilen müvekkillerine hukuksal menfaatlerini hızlı bir şekilde kavuşturmayı hedefleyen Avukat Onur Güler, idari başvuru ve idari dava süreçlerinde profesyonel bir avukatlık hizmeti vermektedir.

Yine Güler Hukuk Bürosu, spesifik olarak 5233 sayılı Terör ve Terörler Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun gereği gerekli başvurularda da uzmanlık sahibidir.

Bu kapsamda;

İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,
İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı yani maddi ve manevi tazminat davaları,
Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,

Güler Hukuk Bürosu’nun temel ilgi alanlarıdır.