Onur Güler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi aldı(2010-2014). Aynı zamanda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur(2017). Güler, aynı zamanda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tarihi ile Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku alanlarında 2015-2019 yılları arasında lisansüstü çalışmalar yapmış ve fakat üniversitedeki çarpık bilimsel zihniyet temsilleri sebebiyle tez aşamasında bu yüksek lisans eğitimlerini bırakmıştır.
Avukatlık stajının(2014-2015) ardından Bursa Barosu üyesi olan Av.Onur Güler, ağırlıklı olarak ceza hukuku, yabancılar hukuku, tazminat hukuku, idare hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmaktadır. Hukuk felsefesi ve hukuk tarihi gibi alanlarla da yakından ilgili olan Av.Onur Güler’in ”Nondum Conceptus-Hukukî, Fıkhî ve Teolojik Soruşturmalar” ve ”Ortadoğu’yu Savunmak yahut IŞİD/DAEŞ HUKUKU” isminde yayınlanmış ve terör örgütlerine katılan kadınlar/çocuklar, polifonik cihatçılık, İslâmî anarşizm, avukat gözüyle ceza hukuku, gezi notları, cinsel suçlar, fuhuş gibi konuları içeren ve yayımlanmayı bekleyen sair kitap çalışmaları bulunmaktadır. Güler Hukuk Bürosu‘nda avukatlık yapmaktadır. Arapça ve İngilizce bilir.

Av.Onur Güler, gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerek de yabancı uyruklu müvekkillerine en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Çalışma alanlarına göre uzmanlaşarak organize olmuş birçok avukat ve hukuk bürosuyla da işbirliği içerisinde müvekilllerine ulusal ölçekte hizmet etme gayreti içerisindedir. Lokasyon olarak özellikle Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul gibi illerle Marmara Bölgesi’nde ve spesifik uzmanlık alanlarına göre Türkiye’nin her yerinde hukuksal hizmet sunmaktadır. Yerli ve yabancı müvekkillerine yıllar içinde edindiği tecrübeler ve hukuksal bilgi birikimiyle hizmet sunmaya devam etmektedir. Kurumsallaşmış iletişim ve teknoloji tabanlı hukuksal hizmeti temel alarak, kurumlara ve bireylere avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerine hukuki gelişmeler ve mevzuattaki değişiklik ve  yenilikler hakkında bilgilendirmek,  önleyici avukatlık bağlamında henüz daha ihtilaf çıkmadan yol göstermek suretiyle, avukatlığın sadece oluşmuş ihtilafları çözmek değil aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek amacına da özgülenmesini düşünmektedir. Bu bağlamda, önleyici yazılı ve sözlü hukuksal danışmanlıklar bağlamında da müvekkillerine hukuksal hizmet sunmaktadır.

Av.Onur Güler, müvekkillere yönelik hizmetlerde, başlangıçtan istenen neticeye ulaşana kadar bizatihi ilgilenmeyi, müspet dönüşümler yaşamayı, tafsilatlı çalışmayı ve bilgilendirmeyi esas alan bir avukatlık biçimi sergilemek arzusundadır.
 
•Ağır ceza/Asliye ceza sanık müdafiliği, mağdur/müdahil vekilliği, SSÇ müdafiliği, soruşturma evresinde kolluk/savcılık/sulh ceza aşamalarında temsil ve hukuki yardım faaliyetleri, kapalı/açık cezaevi ziyaretleri, KYOK kararlarına itiraz, Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusu, İnfaz Hakimliği işleri, istinaf, temyiz, kanun yararına bozma ve yeniden yargılanma talepleri, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat talepleri(CMK,.141), Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru etc. 
 
•Maddi ve manevi tazminat davaları, tahliye davaları, tespit istemleri, vesayet davaları, nüfus davaları, nişanın bozulmasından doğan davalar, boşanma davaları, nafaka davaları, İdare mahkemelerinde iptal ve tam yargı davaları, ihtarname düzenleme, sözleşme hazırlanması etc.
 
•Vatandaşlığa kabul talepleriyle ilgili işler, Türkiye’de oturma izni alınması, Türkiye’de çalışma izni alınması, yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin kararlara itiraz, Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılması davaları, yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma altındaki yabancılara yönelik hukuki yardımlar etc.